Category: ท่องเที่ยวต่างแดน

เที่ยว “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai Village) หมู่บ้านน้ำใส ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงาม หมู่บ้านมีความพิเศษด้วยมนต์เสน่ห์ของวิวทิวทัศน์ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกันใน 8 ทะเลสาบของหมู่บ้าน ทำให้เห็นเป็นภาพที่สวยงามแห่งเดียวบนโลก ในปัจจุบัน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค มีอายุกว่า 80 ปี และยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริง แต่ยังคงรักษาความสวยงามเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี

Continue readingเที่ยว “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai Village) หมู่บ้านน้ำใส ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ