ท่องเที่ยวต่างแดน

ท่องเที่ยวต่างแดน

เที่ยว “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai Village) หมู่บ้านน้ำใส ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงาม หมู่บ้านมีความพิเศษด้วยมนต์เสน่ห์ของวิวทิวทัศน์ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกันใน 8 ทะเลสาบของหมู่บ้าน ทำให้เห็นเป็นภาพที่สวยงามแห่งเดียวบนโลก ในปัจจุบัน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค มีอายุกว่า 80 ปี และยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริง แต่ยังคงรักษาความสวยงามเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 8 บ่อ ได้แก่ บ่อเดะงุจิ บ่อโอคามะ บ่อโซโคะนาชิ บ่อโจชิ บ่อวาคุ บ่อนิโกริ บ่อคางามิ บ่อโชบุ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า น้ำในบ่อเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งบ่อน้ำ Wakuike เป็นบ่อที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมู่บ้าน และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพมากที่สุด เพราะสามารถเก็บบรรยากาศของบ่อน้ำ พร้อมกับอาคารหมู่บ้านโบราณที่เรียงรายอยู่โดยรอบ แถมน้ำในบ่อแห่งนี้ยังเคยถูกนำออกไปในอวกาศ เพื่อทำการทดลองการสร้างหิมะนอกโลกโดยองค์การ Nasa อีกด้วย บริเวณบ่อใหญ่กลางหมู่บ้าน ได้มีการสร้างรูปปั้นมังกร 3 ตัว และเปิดให้มีน้ำไหลผ่านออกจากปากของมังกรแต่ละตัว เชื่อกันว่า น้ำที่ไหลออกมาจากปากของมังกรนั้น […]

Read More